Universiteit van Utrecht


9 september 1999

Montessori's flirt met het fascisme

Eén van de populairste vernieuwingsscholen in ons land, het Montessori-onderwijs, heeft een verdacht verleden. In de jaren twintig en dertig deed Maria Montessori haar best om in het gevlei te komen bij de fascisten. In het streven haar pedagogiek en didactiek zo breed mogelijk te verspreiden zette zij alles op alles om de Italiaanse fascisten voor zich winnen. Montessori wilde een internationale Montessori-beweging met Rome als centrum, om van daaruit Montessori-opvoeding te verzorgen vanaf de geboorte tot aan de universiteit. Het zijn enkele conclusies die Hélène Leenders trekt uit haar onderzoek waarop ze op 9 september hoopt te promoveren aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

Aanvankelijk waren de fascisten, en vooral Mussolini, geïnteresseerd in de Methode Montessori: ze was van eigen bodem, was bruikbaar in de nationale opvoeding en had internationale prestige. Maar men zou de methode steeds als een methode voor het kleuteronderwijs blijven beschouwen (wat ze ook was). Hierdoor kon Montessori haar grote plannen niet verwezenlijken. In de jaren dertig liet het regime Montessori vallen, niet omdat zij een kritische houding innam, of omdat haar methode de fascisten niet paste, maar omdat men haar niet meer nodig had. Voor de fascistisering van de Italiaanse jeugd werd in de jaren dertig de militaristische jeugdbeweging belangrijker dan het onderwijs.

Op basis van onderzoek van onder meer een grote hoeveelheid nooit eerder geraadpleegd archiefmateriaal (waaronder de correspondentie tussen Montessori en Mussolini van 1920 tot 1935) heeft de Utrechtse pedagoog Hélène Leenders de fascistische episode in de geschiedenis van de Methode Montessori gereconstrueerd. Het is een episode die in het internationale Montessori-onderzoek tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Leenders promoveert donderdag 9 september op Montessori en fascistisch Italië. Een receptiegeschiedenis.

Verbeterd zicht op het verleden van de Methode Montessori is niet alleen van historisch belang. De geschiedenis van een pedagogiek vertelt iets over wat die pedagogiek waard is, wat haar zwakke en sterke kanten zijn. Het is vandaag de dag vanzelfsprekend om terug te grijpen op Montessori's vernieuwingspedagogiek zonder dat men zich bewust is van haar geschiedenis en daarmee van belangrijke tekortkomingen. Leenders laat zien hoe het tijdelijke succes van Montessori onder fascistisch bewind niet alleen te danken is aan lobbies en machtspolitieke verhoudingen, maar ook aan de methode zelf. De Methode Montessori leent zich voor fascistische nationale opvoeding, zoals ze zich voor elke opvoeding leent. Politiek-strategisch gezien is het een voordeel dat een onderwijsmethode zich moeiteloos plooit naar elke ideologische context, zich overal voor laat inzetten. Pedagogisch gezien is het een zwakte en een risico.

Donderdag 9 september 1999 om 16.15 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Mw.drs. H.H.M. Leenders, faculteit Sociale Wetenschappen

Promotie:'Montesorri en fascistisch Italië. Een receptiegeschiedenis'.

Voorlichter Ineke de Bruijn (030) 253 1586

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Montessori's flirt met het fascisme '
Lees ook