Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 30 oktober 1999

Dienst Communicatie

Ma 8 nov. 1999, 15.30 uur: promotie dhr. drs. J.M. Swart

Promotie op het gebied van de Natuurwetenschappen


* Titel proefschrift: Large Space-Time Scale Behavior of Linearly Interacting Diffusions

* Promotor: dhr. prof. dr. W.Th.F. den Hollander
* Handeleditie: geen

* Woonplaats: Malden

Dit proefschrift gaat in op systemen die bestaan uit een aftelbaar oneindige collectie diffusies met een lineaire aantrekkende wisselwerking. Er wordt uitgelegd hoe zulke systemen ontstaan en enige aspecten van hun gedrag worden behandeld. Leitmotiv is daarbij het begrip universaliteit. Het blijkt dat systemen die verschillen in de ruis of de wisselwerking, vaak toch ongeveer hetzelfde gedrag vertonen wanneer men ze beschouwt na lange tijd, of op grote ruimte-tijd-schalen. Het lijkt de moeite waard stil te staan bij de universaliteit van het gedrag na lange tijd, omdat dit nauw samenhangt met de (moeilijkere en diepere) universaliteit op grote ruimte-tijd-schalen.

Deel: ' Promotie natuurwetenschappen universaliteit in systemen '
Lees ook