Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 april 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. ir. V. Chaturvedi

op het gebied van de Medische Wetenschappen
maandag 10 mei 1999 om 15.30 uur precies

NEURALE MECHANISMEN BIJ GECOÖRDINEERDE OOGBEWEGINGEN

Hoge dieren beschikken over een oogbewegingssysteem waarmee de fovea van beide ogen gericht kan worden op een visueel object dat nadere inspectie verdient. De klassieke opvatting is dat deze refixatiebeweging het werk is van twee subsystemen: het saccadische systeem, dat beide ogen in gelijke mate van richting (horizontaal en verticaal) doet veranderen, en het vergentiesysteem, dat tegengestelde bewegingen in de diepte mogelijk maakt.

Onderzoekers hadden lange tijd de neiging om de studie van beide systemen als gescheiden onderwerpen te zien. Inmiddels is duidelijk dat dit een oversimplificatie is. Zo blijkt dat de vergentie aanzienlijk sneller verloopt als tegelijkertijd een saccade aan de gang is. De vraag is hoe deze hoe deze interactie tussen saccadisch en vergentiesysteem tot stand komt. Dit proefschrift gaat uit van de gedachte dat beide systemen moeten samenwerken om gecoördineerde oogbewegingen mogelijk te maken. Onderzocht zijn mechanismen die dit mogelijk maken.

De resultaten wijzen op een sterke koppeling van de initiatiemechanismen voor saccades en vergentie. De conclusie is dat gemeenschappelijke aansturing door een 3D-doelkeuzesysteem en gesynchroniseerde uitvoering de mechanismen zijn die de beide subsystemen tot gecoördineerde actie kunnen brengen.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Neural mechanisms for the control of binocular refixations in direction and depth

* Promotor: dhr. prof. dr. C.C.A.M. Gielen
* Copromotor: dhr. dr. J.A.M. van Gisbergen
* Woonplaats: Wassenaar

Deel: ' Promotie Neurale mechanismen bij oogbewegingen '
Lees ook