Universiteit van Utrecht


12.45 uur Geneeskunde

Neonatal Lesions in the Rat Brain: A Model of Neurodevelopmental Psychopathological Disorders.

Mw.Drs. E.W.P.M. Daenen (Utrecht)

Promotor: Prof.dr. J.M. van Ree

Co-promotor: Dr. G. Wolterink

Psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie en autisme zijn hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een vroege verstoring van de normale ontwikkeling van de hersenen. Dit heeft Lisette Daenen onderzocht door gezonde ratten en ratten met een beschadiging in bepaalde hersenstructuren, de amygdala of de hippocampus, met elkaar te vergelijken. De beschadigingen werden aangebracht op dag 7 of 21 van het leven van deze ratten. Alleen ratten met een hersenbeschadiging geïnduceerd op dag 7, als de hersenen nog in ontwikkeling zijn, vertonen gedragsveranderingen. Met name ratten met beschadiging in de amygdala blijken geschikt als proefdiermodel voor ontwikkelingsstoornissen. Dit model zal in de toekomst inzicht kunnen geven in de mechanismen die psychiatrische ziektebeelden veroorzaken en in onderzoek naar nieuwe medicijnen voor schizofrenie en eventueel autisme.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:

Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357

Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497

Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941

Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793

Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586

Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422

Universitair Medisch Centrum UtrechtIn- en Externe Communicatie, (030)
2507483/ 2506375

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

-------------------------------------------------------


--

Deel: ' Promotie Neurologische oorsprong van psychiatrische ziekten '
Lees ook