Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Neurostimulatie biedt soelaas bij moeilijk behandelbare angina pectoris


Datum en tijd woensdag 9 juni 1999, 14.15 uur
Promovendus G.A.J. Jessurun,, fax (050)361 43 91 (werk),
Proefschrift Neuromodulation. From electrical current towards myocardial metabolism. Mechanistic outline and clinical performance in a variety of coronary pain syndromes

Promotores prof.dr. H.J.G.M. Crijns, prof.dr. W.H. van Gilst
Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Jessurun (Curaçao, 1962) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de werkgroep Neurocardiologie van de disciplinegroep Cardiologie van de RUG.

Kransvatziekten manifesteren zich vaak als angina pectoris, een beklemmende pijn op de borst door zuurstofgebrek van de hartspier. Dit waarschuwingssignaal kan het gevolg zijn van een vernauwing of afsluiting van de kransslagaders. Soms ontstaat het door een ongelijkmatig verdeelde kramptoestand van de haarvaten (cardiale syndroom X). De laatste jaren is het aantal behandelingstechnieken sterk gegroeid. Desondanks blijven er patiënten over die niet met een dotter- of chirurgische behandeling kunnen worden geholpen. Deze groep blijft last houden van zogeheten therapie resistente angina pectoris (TRAP). Elektrische neurostimulatie, het toedienen van elektrische prikkels via het centrale zenuwstelsel, biedt TRAP-patiënten vaak nog soelaas. Gillian Jessurun zocht uit waarom. Hij ontdekte dat neurostimulatie de doorbloeding van de hartgebieden met zuurstofgebrek verbetert, waarschijnlijk doordat het de weerstand van de kransvaten verlaagd en de nieuwvorming van bloedvaten stimuleert. Aan deze betere doorbloeding ligt een herverdeling van de bloedtoevoer ten grondslag, ten gunste van de haarvaten in de zuurstofarme gebieden. Het netto effect is een gelijkmatiger doorbloeding van de hele hartspier. Jessurun onderzocht ook de effectiviteit en veiligheid van neurostimulatie op langere termijn. Na een jaar bleek de behandeling een gunstige invloed te hebben op de pijn, maar ook op het sociale, psychische en fysieke welbevinden van de patiënt. "Elektrische neurostimulatie is op dit moment de enige effectieve en veilige behandelingsvorm voor patiënten met moeilijk behandelbare angina pectoris," concludeert de onderzoeker.

Deel: ' Promotie Neurostimulatie bij angina pectoris '
Lees ook