Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Promotie

Neutronenreflectometrie
25 juni 2002 | 16.00 uur
hr. R.W.E. van de Kruijs | natuurkundig ingenieur.
promotoren. | Prof.dr. G.J. Kearley (fac TNW) en prof.dr.ir. W.J.M. de Jonge (TU Eindhoven)
toeg.prom. | Dr. M.Th. Rekveldt (SWO-IRI/fac TNW)

Specular and off-specular reflection of polarized neutrons from magnetic thin films and multilayers.
In de laatste jaren heeft de technologische vooruitgang in het gecontroleerd produceren van dunne magnetische films en multilagen geresulteerd in de ontdekking van velerlei nieuwe fenomenen zoals magnetische koppeling door tussenlagen en het effect van een grote magnetoweerstand. Deze fenomenen, veelbelovend voor toepassing in de magnetische opslag industrie, zijn intrinsiek gekoppeld aan de magnetische en structurele interacties tussen diep onder het oppervlak gelegen magnetische lagen en grensvlakken op (sub-) nanometer schaal. Voor het bepalen van de fysische eigenschappen van onder het oppervlak liggende magnetische lagen en grensvlakken zijn niet-destructieve en dieptegevoelige onderzoekstechnieken zoals x-ray en neutronenreflectometrie zeer geschikt.
Dit proefschrift presenteert recente ontwikkelingen in de technieken van x-ray en neutronenreflectometrie. Het werk is gefocusseerd op technologische vooruitgangen in de opstellingen die voor reflectometrie gebruikt worden en op vooruitgangen die gemaakt zijn in de data bewerking en analyse. In het bijzonder worden vooruitgangen in de polarisatie optiek voor neutronen en vooruitgangen in de positiegevoelige detectie van neutronen gepresenteerd. Voor de analyse van reflectometrie data is speciale software ontwikkeld voor het minimaliseren van de verschillen tussen model berekeningen en experimentele data door middel van genetische en gradiënt minimalisatie algoritmes.
De in dit proefschrift beschreven technologische en data analyse ontwikkelingen worden gedemonstreerd aan de hand van een selectie van reflectometrie experimenten. Het effect van Zeeman-energieniveau-splitsing dat resulteert uit de interactie van een neutronenspin met een magnetisch veld is onderzocht en de resulterende ruimtelijke opsplitsing van een neutronenbundel in spin-gepolariseerde delen wordt beschreven door analytische uitdrukkingen. Magnetische multilagen die gebruikt worden in polarisatie optieken voor neutronen zijn bestudeerd, inclusief een gedetailleerde analyse van de niet-speculaire verstrooiing van x-rays en neutronen die resulteert van magnetische domeinen en ruwe grensvlakken. Het opgelegd veld en temperatuurafhankelijk gedrag
van een Fe/Si/Fe 'sandwich' structuur is onderzocht en de aanwezigheid van bilineaire en bikwadratische magnetische koppeling is bevestigd door middel van neutronen reflectometrie.

Voor verder lezen:

* Polarized neutron reflectometry on thin magnetic films by Anja van der Graaf, 1997

* Neutron scattering studies of modulated magnetic structures by Steen Aagaard Soerensen, 1999

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Communicatie & Marketing Groep / TU Delft
tel.: 015 2785454
fax.: 015 2781855
GSM: 06 20408176

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie neutronenreflectometrie '
Lees ook