Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Niet-radioactieve analyse methode voor geneesmiddelen


Datum en tijd maandag 7 juni 1999, 16.00 uur
Promovendus G.T. Viel, tel. 00 34 93 400 62 34, fax 00 34 93 204 59 04, email gviqam@cid.csic.es (werk)

Proefschrift A novel fluorescent receptor assay based upon receptors embedded in labeled liposomes

Promotor prof.dr. R.A. de Zeeuw

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen
Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Viel (Groningen, 1966) studeerde scheikunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Analytische chemie en toxicologie van de RUG. Viel is tegenwoordig als postdoc werkzaam bij DIC-CSIC in Barcelona.

Het farmaceutische onderzoek maakt gebruik van zogenaamde receptor assays om de effectieve dosis en de sterkte van een geneesmiddel te bepalen. De werking van een geneesmiddel berust vaak op een binding met speciale eiwitten (zogenaamde receptoren) in het lichaam. Dit principe wordt nagebootst in de receptor assay. Met deze methode kan men de binding tussen geïsoleerde receptor-eiwitten (vaak van dierlijke afkomst) en radioactief geoormerkte geneesmiddelen in de reageerbuis meten. Het radioactief merken van de onderzochte stof is populair, omdat straling gemakkelijk en nauwkeurig te meten is. Er kleven ook veel nadelen aan. Om deze reden zoekt het geneesmiddelenonderzoek naarstig naar alternatieven. Gerhard Viel ontwikkelde een niet-radioactieve receptor assay voor benzodiazepines, een groep veel voorgeschreven slaap- en geneesmiddelen. De nieuwe assay maakt gebruik van de lichtgevende, fluorescerende eigenschappen van bepaalde vetzuren. In de bestaande fluorescente assays is het geneesmiddel voorzien van een fluorescent molecuul. Zo'n molecuul is vaak zo groot dat het de binding tussen geneesmiddel en receptor bemoeilijkt. Viel vermeed dit probleem door niet het geneesmiddel, maar de receptoren in te bouwen in fluorescente vetbolletjes. Bovendien kon hij zo meerdere fluorescente moleculen aan één receptoreiwit hangen. Dit resulteert in een sterker lichtsignaal per binding tussen receptoreiwit en geneesmiddel. De nieuwe detectiemethode is dan ook dertig maal gevoeliger dan bestaande receptor assays.

Deel: ' Promotie Niet-radioactieve analyse methode geneesmiddelen '
Lees ook