Ingezonden persbericht


Nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide tumoren in de buikholte vrijdag 14 maart 10.00 uur
Promotie Geneeskunde
Arjen Witkamp onderzocht een nieuwe behandeling voor mensen met uitgezaaide tumoren in de buikholte, meestal het gevolg van darmkanker. De therapie bestond uit een combinatie van uitgebreide chirurgie en HIPEC (hypertherme intraperitoneale chemotherapie): het - tijdens de ingreep - spoelen van de buikholte met cytostatica in combinatie met hyperthermie. HIPEC met een oplossing van mitomycine C (MMC) geeft de beste resultaten. Behandelingsgerelateerde sterfte en morbiditeit na HIPEC zijn hoog, maar acceptabel in vergelijking met andere therapieën. Bij sommige patiënten heeft HIPEC waarschijnlijk een gunstige invloed op de overleving. Om dat te bewijzen zijn echter verdere studies vereist.

A.J. Witkamp: Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in peritoneal surface malignancy. Promotor is prof. dr. B.B.R. Kroon.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide tumoren i.. '
Lees ook