Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. ir. A.J.A. Groffen

op het gebied van de Medische Wetenschappen
dinsdag 9 februari 1999 om 15.30 uur precies

NIEUWE INZICHTEN IN HET ONTSTAAN VAN NIERZIEKTEN

De nieren zijn onder andere verantwoordelijk voor het zuiveren van het bloed en het produceren van de urine. De eerste stap in dit scheidingsproces vindt plaats in de glomerulaire basaalmembraan (GMB), waar de aanwezigheid van zgn. heparan-sulfaatproteoglycanen (HSPG's) de doortocht van eiwit bemoeilijkt. Bij verscheidene nierziekten, zoals de veel voorkomende 'minimal lesies' en diabetische nierziekte, is dit proces verstoord en treedt een eiwitlek op. De genen die betrokken zijn bij het aanmaken van HSPG's in de GMB waren lange tijd onbekend.

Het proefschrift maakt duidelijk dat het HSPG genaamd agrine een belangrijke functie heeft in het bepalen van selectieve doorlaatbaarheid van de GMB. Het blijkt dat de expressie van agrine is verlaagd bij het eiwitlek dat ontstaat in diabetische nierziekte. De genetische code van het menselijke agrine wordt opgehelderd. Verschillende eigenschappen van dit molecuul wijzen op een mogelijk belangrijke rol in het functioneren van de nier.

Aldus biedt dit onderzoek meer inzicht in de werking van de nieren. Het geeft daardoor veelbelovende nieuwe richtingen aan bij het onderzoek naar de oorzaken en behandeling van nierziekten.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Structure and functions of heparan sulfate proteoglycans in the human glomerular basement membrane
* Promotor: dhr. prof. dr. L.A.H. Monnens, dhr. prof. dr. J.H. Veerkamp

* Copromotor: dhr. dr. L.P.W.J. van den Heuvel
* Woonplaats: Breda

Deel: ' Promotie nieuwe inzichten in het ontstaan van nierziekten '




Lees ook