VU ziekenhuis

14 december 1999

Nieuwe methode ontwikkeld voor beoordeling van hersen-MRI's

Hersenschade en vertraagde hersenontwikkeling eerder op te sporen bij te vroeg geboren kinderen

De afdelingen neonatologie en kinderneurologie van het VU ziekenhuis hebben een methode ontwikkeld waarmee MRI's van te vroeg geborenen sneller en beter kunnen worden beoordeeld. Door hersenbeschadiging bij te vroeg geborenen eerder op te sporen kan ook eerder begeleiding worden geboden. Dit komt de ontwikkeling van het kind direct ten goede. Dit stelt kinderarts-neonatoloog mevr. G. van Wezel-Meijler, die vrijdag 17 december op dit onderwerp promoveert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

De ontwikkeling van dergelijke opsporingsmethoden is van groot belang omdat een aanzienlijk percentage van de zeer vroeg geborenen (zwangerschap korter dan 32 weken), een gestoorde neurologische ontwikkeling doormaakt. Dit kan variëren van een ernstige handicap tot lichte leer- en/of gedragsproblemen en/of een houterige motoriek. ''Hoe eerder je weet dat een kind risico's loopt, des te eerder je de ontwikkeling kunt bijsturen'', aldus van Wezel.

De methode: MRI-stagering
Aan de hand van hersen-MRI's, verzameld bij te vroeg geborenen zonder noemenswaardige hersenbeschadiging, is de 'normale' hersenontwikkeling bij te vroeg geborenen vóór de uitgerekende datum in kaart gebracht. Door gebruik te maken van een scoresysteem is na te gaan of en in welke mate de ontwikkeling is vertraagd.

Ontwikkeling van de hersenen
Bij de interpretatie van de MRI-beelden wordt op twee aspecten gelet. In de eerste plaats wordt gekeken naar het zgn. myelinisatieproces. Wanneer dit vertraagd is, heeft dat gevolgen voor de prikkeloverdracht; de informatieverwerking door de hersenen verloopt dan vertraagd. Het tweede aspect betreft de rijping van het hersenoppervlak. Wanneer deze achterblijft, kan dit, net als een achterblijvende myelinisatie, belangrijke gevolgen hebben voor het neurologisch functioneren. Een achterblijvende hersenontwikkeling kan bijv. ten grondslag liggen aan bovengenoemde, bij te vroeg geborenen veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen.

Steeds jongere kinderen kunnen overleven
Dankzij moderne behandeltechnieken is het mogelijk om steeds jongere, onrijpere, te vroeg geborenen in leven te houden (dit is al mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van ongeveer 24 weken). Er is echter nog weinig bekend over de toekomstige kwaliteit van leven van deze kinderen. Deze kwaliteit van leven is van belang voor het kind, het gezin en voor de gehele samenleving. De onderzoekster benadrukt dat de mogelijkheden om deze hele jonge kinderen te laten overleven niet ten koste mogen gaan van die kwaliteit van leven. 'Diegenen die zich bezighouden met de zorg voor te vroeg geborenen zouden zich meer moeten gaan richten op de kwaliteit van zorg voor deze heel kwetsbare kinderen en daarmee op de kwaliteit van leven'', aldus van Wezel. Aan beide valt volgens haar nog steeds veel te verbeteren.

Informatie
De volledige titel van het proefschrift luidt: A study on brain maturation, neuro-imaging and neurodevelopment in preterm infants.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst public relations en voorlichting VU ziekenhuis/Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit, Janna Haveman of Jan Spee, tel: 020 44 34 44.

© Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit 15/12/99
dienst public relations & voorlichting prv@azvu.nl

Deel: ' Promotie nieuwe methode voor beoordeling van hersen-MRI's '
Lees ook