Rijksuniversiteit Groningen

Op zoek naar onbekende gifstoffen en nieuwe opsporingstechnieken

Jaarlijks worden wereldwijd miljoenen mensen het slachtoffer van een vergiftiging. In de meeste gevallen gaat het om een overdosis drugs of geneesmiddelen, maar er zijn veel meer schadelijke stoffen die een vergiftiging kunnen veroorzaken. Sommige gifstoffen geven pas op de langere termijn problemen, zoals bijvoorbeeld oplosmiddelen in verf. Bij een vergiftiging is het van groot belang dat snel wordt vastgesteld om welke stof het gaat. Daarvoor wordt meestal bloed en/of urine afgenomen en in het laboratorium geanalyseerd. Veel gifstoffen zijn inmiddels bekend en kunnen snel worden opgespoord, maar er zijn ook nog onbekende giftige verbindingen en/of verbindingen die moeilijk kunnen worden opgespoord met de bestaande technieken. Voor het opsporen van al dan niet van tevoren bekende giftige verbindingen verkende Carolien Boone voor haar promotieonderzoek de mogelijkheden van de moderne scheidingstechniek capillaire elektroforese (CE). Deze techniek is interessant vanwege de hoge scheidingsefficiëntie en de korte analysetijd. Ook is het scheidingsmechanisme anders dan bij traditionele chromatografische technieken, zodat het extra informatie kan opleveren. CE heeft echter ook nadelen: het is slecht reproduceerbaar (herhaalbaar) en het kan geen lage concentraties gif aantonen. Boone beschrijft in haar proefschrift mogelijkheden om de reproduceerbaarheid te vergroten voor analyses die bijvoorbeeld in verschillende laboratoria zijn uitgevoerd, en om lage concentraties stoffen te bepalen in bloed. Ze werkt dit uit in een voorbeeld voor de urine-analyse van tolueen en styreen, organische oplosmiddelen die schadelijk kunnen zijn wanneer werknemers (schilders, fabrieksarbeiders) hier langdurig aan blootstaan. /ML

Carolien Boone (Leidschendam, 1974) studeerde scheikunde in Utrecht en verrichtte haar promotieonderzoek bij de werkgroep Bioanalyse en Toxicologie van de afdeling Farmacie van de RUG. Na haar promotie gaat ze werken bij TNO in Rijswijk als analytisch toxicoloog.

Datum en tijd

maandag 10 september 2001, 16.00 uur

Promovendus

mw. C.M. Boone, , fax (050)363 75 82, e-mail: c.m.boone@farm.rug.nl (werk)

Proefschrift

Capillary electrophoresis for systematic toxicological analysis

Promotor

prof.dr. R.A. de Zeeuw

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Deel: ' Promotie nieuwe opsporingstechnieken gifstoffen '
Lees ook