Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Intreerede

Behoeften en producten
Vrijdag 21 juni 2002 | 16.00 uur
Prof. dr. J.P.L. Schoormans | Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie

De nieuwe producten van de consument
Nieuwe producten moeten passen bij de behoeften van consumenten om succesvol te worden. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en individualisatie leiden tot nieuwe behoeften. Deze behoeften kunnen worden ingevuld door productfuncties maar ook door nieuwe productbeleving. Om de behoeften van consumenten in kaart te brengen worden verscheidene methoden van consumentenonderzoek gebruikt, zoals gedragsobservatie. Ten aanzien van deze methoden moet nog steeds een aantal onderzoeksvragen beantwoord worden: In hoeverre leveren deze methoden valide resultaten op? Zijn er op basis van dit soort methoden producten te ontwerpen? Zijn deze methoden wel geschikt om de nieuwe behoeften van alle consumenten in een populatie in kaart te brengen? Op deze vragen wordt in de rede ingegaan. Ook technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe behoeften van consumenten. De technische mogelijkheden om goedkoop en snel individuele producten te ontwikkelen nemen toe. Zo ontstaat een nieuwe marktomgeving waarin consumenten een product op maat kunnen kopen: een geïndividualiseerd product. Een product op maat moet passen bij de wensen en persoonlijkheid van de individuele consument. Verder is het belangrijk dat de consument zelf het gewenste product kan definiëren. Hiervoor zijn beslissingsondersteunende computersystemen nodig. De ontwikkeling van dit soort systemen dient gebaseerd te worden op kennis over de wijze waarop consumenten beslissen. Specifiek zal het onderzoek naar de ontwikkeling van deze systemen en de achterliggende theoretische concepten worden besproken

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Communicatie & Marketing Groep / TU Delft
tel.: 015 2785454
fax.: 015 2781855
GSM: 06 20408176

Deel: ' Promotie nieuwe producten van de consument '
Lees ook