Universiteit van Utrecht


24 september 1999

Nieuwe scantechniek biedt betere en vroegtijdige diagnostiek van kanker

Alle patiënten met een tumor in het hoofdhalsgebied of de longen moeten een PET scan ondergaan voordat ze worden geopereerd. Deze scan maakt een kijkoperatie veelal overbodig en zorgt bovendien voor een betere patiëntenselectie voor de definitieve operatie. Deze relatief nieuwe techniek blijkt ook in staat om eventuele vervolgtumoren in een veel eerder stadium op te sporen met een grotere kans op genezing als gevolg. De PET scan hoeft niet te worden uitgevoerd met de dure PET scanner. Ook standaard camera's kunnen met geringe aanpassingen worden gebruikt. Deze conclusies trekt drs. Marcel Stokkel uit zijn onderzoek waarop hij op 24 september hoopt te promoveren aan de faculteit Geneeskunde.

Positron emissie tomografie (PET) met behulp van F18-fluorodeoxyglucose (FDG) is een techniek voor het opsporen van tumoren en het volgen van het ziektebeeld bij patiënten met kanker. De hoge kosten van de speciaal ontworpen camera voor PET, de zogenaamde PET scanner beperken echter een algemeen gebruik. Marcel Stokkel kwam erachter dat standaardcamera's, zoals die worden gebruikt bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde, met geringe aanpassingen ook voor dit doel kunnen worden gebruikt. Hij onderzocht daarvoor ruim 250 patiënten met een tumor in het hoofdhalsgebied of de longen. De resultaten met de aangepaste standaardcamera's waren vergelijkbaar met die van de speciaal ontwikkelde PET scanner. De kosten waren echter aanzienlijk lager. Dat betekent volgens Stokkel dat meer patiënten, sneller onderzocht kunnen worden.

Patiënten met een tumor in het hoofdhalsgebied hebben een verhoogde kans op de ontwikkeling van meerdere tumoren in dat gebied. Vaak wordt een dergelijke dubbeltumor pas enkele jaren na behandeling van de eerste tumor ontdekt.

De tumor is dan veelal in een vergevorderd stadium, waardoor een genezende behandeling regelmatig niet meer mogelijk is. Uit het onderzoek van Stokkel blijkt dat de wanneer de PET scan techniek wordt gebruikt, voordat patiënten worden behandeld aan hun tumor, er meer dubbeltumoren in dat stadium van het onderzoek worden ontdekt. Door deze vroegtijdige ontdekking zijn de dubbeltumoren nog beperkt qua uitbreiding waardoor er meer kans is op genezing. Daarnaast geeft de PET scan meer duidelijkheid over de terugkeer van de tumor. Wanneer er met behulp van de PET scan geen afwijkingen worden geconstateerd, sluit dit de aanwezigheid van nieuwe tumorgroei uit. De patiënt kan hierdoor veel langer voor controle bij de behandelend specialist wegblijven.

De nieuwe techniek zorgt ervoor dat bij patiënten met longkanker het onderzoek voor een mogelijke operatie sterk wordt verbeterd. Door het uitsluiten van uitzaaingen blijkt met name een kijkoperatie onder narcose in veel gevallen niet meer nodig te zijn. Met behulp van de PET scan wordt ook duidelijker welke patiënten wel of niet in aanmerking komen voor een definitieve operatie. Volgens Stokkel zullen de wachtlijsten voor operaties dan ook aanzienlijk afnemen.

Vrijdag 24 september 1999 om 14.30 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie:'The clinical applicability of F18-FDG detection with a dual-head coincidence camera'.

Drs. M.P.M. Stokkel, faculteit Geneeskunde

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073 of 253 3550

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Nieuwe scantechniek voor diagnostiek van kanker '
Lees ook