Universiteit van Amsterdam
Titel Analyse. Norm en gebruik als factoren van taalverandering. Een studie naar veranderingen in het Nederlands onzijdig relativum
Datum vrijdag 31-03-2000
Tijd 13:00 uur

Promovendus mw. J.I. Schoonenboom

Promotor prof. dr. W.G. Klooster

Het proefschrift geeft een beschrijving van een specifieke verandering die zich de afgelopen eeuwen heeft voorgedaan in de Nederlandse taal. Het gaat om een verandering bij het onzijdige vrije relativum, waarbij de vorm 'dat' meer en meer wordt vervangen door de vormen 'hetgeen' en 'wat'. In het proefschrift komen diverse aspecten van deze verandering aan de orde. Allereerst brengt de promovenda de betrokken vormen en talige contexten nauwkeurig in kaart. Haar beschrijving gaat vergezeld van een taalkundige analyse van de betrokken taalvormen. In het laatste deel van het proefschrift betoogt Schooneboom dat onderzoekers moeten kunnen aangeven wat de waarde van de vastgestelde betekenissen en interpretatieverschillen is voor de taalgebruiker. Volgens haar is het zeer aannemelijk dat er grote verschillen bestaan tussen taalgebruikers. Zo is het onwaarschijnlijk dat alle taalgebruikers bijvoorbeeld inzien dat vragend 'wat' en betrekkelijk 'wat' dezelfde betekenis hebben.

.. webmaster@uva.nl
Bron: UvA Agenda

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Norm en gebruik als factoren taalverandering '
Lees ook