Universiteit Maastricht

6 Januari 2003


Promotie 31 januari in kader van NWO programma "Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie."
Stress op werk verhoogt kans op infecties

Spanningen op het werk en vermoeidheid verhogen de kans op acute infecties zoals verkoudheid, griep en buikgriep. Dit blijkt uit onderzoek van Danielle Mohren van de Universiteit Maastricht (UM), waarbij ruim achtduizend werknemers uit verscheidene bedrijven drie jaar lang werden gevolgd. Danielle Mohren hoopt op 31 januari a.s. op haar onderzoek te promoveren aan de UM.

Uit de studie blijkt dat werknemers aan wie hoge eisen worden gesteld twintig procent vaker verkouden zijn dan collega's die aan minder eisen hoeven te voldoen. Ook onzekerheid in het werk, bijvoorbeeld door reorganisaties, leidt tot een toename van met name griep en buikgriep. Medewerkers in ploegendienst hebben een grotere kans op infecties dan dagdienstmedewerkers. Het risico is het grootst onder mensen die in drieploegendienst (semi-continue dienst) werken.

Tevens toont het onderzoek aan dat vermoeidheid en vooral burn-out de kans op infecties verhogen. Zo hadden werknemers met burn-outklachten bijna tweemaal zo vaak buikgriep als werknemers zonder burn-out.

Onderzoeker Mohren onderzocht verder welke factoren op het werk een rol spelen bij ziekteverzuim door infectie. Werknemers die verzuimden omdat ze verkouden waren, deden die vaak omdat ze niet gemotiveerd waren. Ze toonden geringe betrokkenheid bij het werk of weinig arbeidstevredenheid. Voor haar onderzoek naar verkoudheid, griep en buikgriep gebruikte de onderzoeker vragenlijsten. Die zijn in grootschalig onderzoek bijna onvermijdelijk, maar hebben als nadeel dat de onderzoeksresultaten een onder- of overschatting van de gevonden effecten kunnen bevatten. Desondanks toont dit onderzoek een duidelijk verband aan tussen werkomstandigheden en gezondheid.

Het onderzoek van Mohren is onderdeel van het Maastrichtse onderzoek dat deel uitmaakt van het door NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) gefinancierde Prioriteitsprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie. De onderzoeksgroep in Maastricht startte haar onderzoek in 1998 met een vragenlijst voor ruim 27.000 werknemers. Meer dan 12.000 mensen reageerden. Jaarlijks ontvingen die daarna een uitgebreide vragenlijst en twee maal per jaar een korte lijst, waarin o.a. gevraagd werd naar het optreden van acute infecties. Tevens werd daarbij de werkomgeving van de respondenten in kaart gebracht.

Deel: ' Promotie NWO programma 'Psychische vermoeidheid in arbeidssituatie' '
Lees ook