Rijks Universiteit Groningen


Omgaan met non-response


Datum en tijd donderdag 4 februari 1999, 14.15 uur
Promovendus J.M.E. Huisman

Proefschrift Item nonresponse: occurrence, causes, and imputation of missing answers to test items

Handelsuitgave DSWO Press, Leiden, ISBN 90-9012358-X


Promotor prof.dr. W. Molenaar

Faculteit psychologische, pedagogische en sociologische wetenschap- pen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen

Huisman (Dinxperlo, 1970) studeerde econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Statistiek, meettheorie en informatiekunde van de RUG en de Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie (IOPS). Huisman is werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg en bij de vakgroep Statistiek, meettheorie en informatiekunde van de RUG.

Item-non-response, dat is het geval als een geenqueteerde of proefpersoon gaten laat vallen bij het beantwoorden van een vragenlijst. Het ontbreken van gegevens komt vaak voor en is erg hinderlijk voor onderzoek. Mark Huisman wijdt er zijn promotieonderzoek aan; wat zijn de oorzaken van het ontbreken van testgegevens, hoe valt non-response te voorkomen en als dat niet gelukt is, wat valt er dan nog aan te doen? Onderzoekers zullen namelijk de ontbrekende scores willen aanvullen. Na het invullen van de ontbrekende gegevens kunnen testen weer gewoon geanalyseerd worden met standaardtechnieken. Een goede manier om met ontbrekende gegevens om te gaan is volgens Huisman de zogenaamde 'follow- up-methode'. Dat is het opnieuw benaderen van de non- respondenten en vragen waarom ze de gegevens niet hebben ingevuld. Door het achterhalen van de oorzaken van non-respons kunnen de ontbrekende gegevens beter worden ingevuld. Met de follow-up methode kan ook het ontstaan van non-response in toekomstig onderzoek worden voorkomen.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Omgaan met non-response in enquetes '
Lees ook