Universiteit Maastricht

Wetenschapsagenda juni 2002
Universiteit Maastricht

Medisch en morele twijfel; Neonatologie.

Promotie mw.drs. J. Mesman
in de Faculteit der Cultuurwetenschappen.

Promotores: Prof.dr.ir. W.E. Bijker; Prof.dr. R. de Wilde, Prof.dr. C.E. Blanco.

Titel: Ervaren Pioniers; omgaan met twijfel op de intensive care unit voor pasgeborenen.
vrijdag 28 juni 2002 12.00 uur

De snelle medisch-technologische ontwikkeling heeft niet alleen geleid tot ongekende behandelingsmogelijkheden, maar ook tot nieuwe beslismomenten en dilemma's voor de betrokkenen. Er is een grijs gebied ontstaan waarin de conventionele antwoorden niet meer automatisch voldoen. Deze studie doet onderzoek naar dat schemergebied in medisch handelen op een intensive care unit van de afdeling Neonatologie (NICU) in Nederland en de Verenigde Staten. In dit onderzoek wordt de complexiteit van handelingstrajecten en de inventiviteit van artsen, verpleegkundigen en ouders belicht. Daarnaast is er aandacht voor hun morele dilemma's en het beperkt oplossend vermogen van medische techniek en regelgeving.

Deel: ' Promotie omgaan met twijfel op de intensive care unit voor pasgebor.. '
Lees ook