Universiteit van Utrecht

20 september 2001, 12:45 uur

Promotie: Contribution of fermented pig feed to porcine gastrointestinal microbial ecophysiology: influence on the survival of Salmonella.

Drs. R.L. van Winsen, Diergeneeskunde 12:45 uur

Promotores: prof.dr. F. van Knapen, prof.dr. J.H.M. Verheijden, copromotor: dr. L.J.A. Lipman

Gefermenteerd voer zorgt voor een reductie in Salmonellabesmetting bij varkens, ten opzichte van normaal droogvoer. René van Winsen heeft het mechanisme onderzocht dat zorgt voor deze Salmonellareductie. Besmetting niet kan worden voorkomen, maar wel gereduceerd. Van Winsen verwacht dat effecten vooral op langere termijn zichtbaar zullen worden. De infectiedruk zal verminderen doordat varkens minder Salmonella zullen uitscheiden, waardoor de kans kleiner wordt dat ze het oppikken uit hun directe omgeving.

Gewijzigd:Tuesday, August 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie onderzoek naar mechanisme Salmonellareductie '
Lees ook