Universiteit van Utrecht


25 februari 2000


14.30 uur Geneeskunde

Mw.drs. S.D.J.M. Niemeijer-Kanters (Utrecht)

Promotor: Prof.dr. D.W. Erkelens

Co-promotores: Dr. J.D. Banga en Dr. A. Algra

Intensive Lipid-lowering and Measurement of Vascular Effects in Diabetes Mellitus.

Diabetes Mellitus (suikerziekte) verhoogt de kans op hart- en vaatziekten (HVZ) zoals hart- en herseninfarcten. Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van HVZ bij diabetes is de verstoorde vetstofwisseling. Suzan Niemeijer onderzocht of een intensieve bloedvetverlagende behandeling door middel van een dieet en medicatie haalbaar is bij patiënten met diabetes mellitus. Met een stappenplan werd bij 66 procent van de deelnemers de streefwaarde van bloedvetverlaging bereikt. De effecten van de behandeling op de vaatwand kunnen echografisch bestudeerd worden door meting van de dikte en de uitzetbaarheid van de halsslagader. Deze methode bleek goed meetbaar en reproduceerbaar voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek te zijn. Verder onderzoek moet uitwijzen of bloedvetbehandeling daadwerkelijk sterfte door HVZ kan voorkomen bij diabetes mellitus.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:
naar boven

* Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

* Farmacie: drs. Deby Ondaatje, (030) 253 7317
* Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357
* Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497
* Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941
* Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793
* Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586
* Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422
* Universitair Medisch Centrum Utrecht In- en Externe Communicatie (030) 2507483/ 2506375

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Ontstaan van HVZ bij diabetes '
Lees ook