Landbouwuniversiteit Wageningen


*ma 15-02-99 MACHTSSTRUCTUUR IN SLOVEENS DORP BEPAALT ONTWIKKELING TOERISME


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie Alenka Verbole, Wageningen/Slovenië
titel Negotiating rural tourism development at the local level; a case study in Pisece, Slovenia

promotor(en): prof.dr. A.G.J. Dietvorst (recreatie en toerisme)
copromotor(en): dr. J. Lengkeek (ruimtelijke planvorming)
informatie: Landbouwuniversiteit Wageningen, afd. voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

Zowel beleidsmakers als plattelandsgemeenten in Slovenië zijn er voor om 'ruraal' toerisme op gang te brengen. Er is echter een behoorlijke kloof tussen de retoriek van beleidsmakers en nationale plannen enerzijds en de dagelijkse praktijk anderzijds. In de dorpen - Alenka Verbole deed onderzoek in het plaatsje Pisece - zijn het de plaatselijke netwerken, klieken en familieclans die de dienst uitmaken. Er hoeft dan weinig te gebeuren of er ontstaat een patstelling. Wil duurzame ontwikkeling van ruraal toerisme werkelijk van de grond kunnen komen, dan is het niet voldoende om vast te stellen welke kwaliteiten van toerisme ondersteund moeten worden. Het zal ook duidelijk moeten zijn wat de diverse plaatselijke belangen zijn en hoe daarmee omgegaan moet worden.

Deel: ' Promotie Ontwikkeling toerisme in Sloveens dorp '
Lees ook