Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 13 september 1999

Dienst Communicatie

Maandag 20 september 1999, 13.30 uur: promotie mw. U. Mitter

Promotie op het gebied van de Letteren


* Titel proefschrift: Das frühislamische Patronat: Eine Untersuchung zur Rolle von fremden Elementen bei der Entwicklung des islamischen Rechts

* Promotor: dhr. prof. dr. A.H.M. Versteegh
* Copromotor: dhr. dr. H. Motzki

* Handelseditie: geen

* Woonplaats: Nijmegen

De rol die niet-Arabische elementen bij het ontstaan en de ontwikkeling van het islamitisch recht speelden, is in de westerse islamwetenschap nogal omstreden. Sommige geleerden zijn van mening, dat de moslims zich na de Arabische veroveringen in grote mate op de rechtsstelsels van het Nabije Oosten hebben gebaseerd, dus op het Romeinse, het Hellenistische, het Joodse en het Perzisch-Sassanidische recht. Anderen zijn voorstanders van de opvatting, dat de vermeende vreemde elementen in het islamitisch recht al deel moeten hebben uitgemaakt van het oud-Arabische gewoonterecht. De redenering van de twee groepen gaat meestal uit van een aantal historische en rationele overwegingen, waaronder de volgende: er bestaan parallellen tussen het islamitisch recht en andere rechtsstelsels die een verklaring moeten hebben en de Arabieren zijn - voor en na de opkomst van de islam - met andere rechtsstelsels in contact gekomen, wat gevolgen zal hebben gehad voor de ontwikkeling van hun rechtspraktijk. De auteur toont in dit proefschrift aan dat een overname van vreemde elementen heel onwaarschijnlijk is en dat het islamitisch recht vroeger begon dan tot nu toe werd aangenomen.

Deel: ' Promotie Ontwikkeling van het islamitisch recht '
Lees ook