Universiteit Maastricht


rechten van de mens
internationaal strafrecht
26 maart, 16.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6)

Promotie mr.drs. H.C. Ingelse
De rol van het Comité in de ontwikkeling van het VN-Verdrag tegen Foltering
Promotores: prof.mr. Th.C. van Boven en prof.mr. C. Flinterman.

De aanhouding van Pinochet in Engeland kwam als een verrassing. Toch deden de autoriteiten niet meer dan waartoe zij op basis van, onder meer, het VN-Verdrag tegen Foltering al jaren waren verplicht. Chris Ingelse onderzoekt dit verdrag, en de rol van het toezichthoudend orgaan: het VN-Comité tegen Foltering. Uit het onderzoek blijkt dat het Comité door zijn onafhankelijk en quasi-rechtsprekend optreden het nodige gezag heeft opgebouwd, net als vele andere VN-mensenrechtenorganen. Tegelijk echter was het in de praktijk wat terughoudend, terwijl juist het Comité staten tot de aanpak van folteraars - wie en waar ook - zou moeten aanzetten. Engelse constateert dat de toegevoegde waarde van het Comité tegen Foltering de afgelopen tien jaar gering was. Het wist het recht niet verder te ontwikkelen dan een ouder gezaghebbend VN-mensenrechtenorgaan: het Mensenrechtencomité krachtens het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

Deel: ' Promotie Ontwikkeling VN-Verdrag tegen foltering '
Lees ook