Universiteit Maastricht

Wetenschapsagenda juni 2002
Universiteit Maastricht

Terugvordering; Overheidsprivaatrecht

Promotie Mr. C.J.M. Bollen
In de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Promotor: Prof.mr. G.E. van Maanen; co-promotor: mr. W.J.J. Beurskens, Rechter Arr. Rechtbank.

Titel: Onverschuldigde betaling door de Overheid. woensdag 26 juni 2002 14.00 uur

Centraal in het onderzoek staat de vraag of de overheid geld dat zij ten onrechte heeft betaald, altijd mag terugvorderen. Het gaat hierbij onder meer om ten onrechte toegekende en uitbetaalde subsidies, uitkeringen en ambtenarensalarissen. De belangrijkste conclusie is dat terugvordering slechts mogelijk is indien daarvoor een wettelijke grondslag is. Dit betekent dat de wetgever zal moeten aangeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden terugvordering mag plaatsvinden. Hierbij spelen aspecten als inkomensafhankelijkheid, de vraag aan wie te verwijten valt dat ten onrechte is betaald en de zwaarte van het verwijt dat die persoon of instantie kan worden gemaakt, een belangrijke rol. Dit leidt tevens tot de conclusie dat, anders dan de heersende leer op dit terrein inhoudt, de overheid geen gebruik mag maken van de in het privaatrecht opgenomen regeling over onverschuldigde betaling, indien er in een bepaald geval geen specifieke terugvorderingsbepaling is.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Onverschuldigde betaling door de Overheid '
Lees ook