Universiteit van Utrecht


10 december 1999 naar boven


12.45 uur Geneeskunde

Urinary Incontinence in Psychogeriatric Nursing Home Patients. Prevalence and Determinants.

Mw.Drs. M. Valk (Utrecht)

Promotores: Prof.dr. A.J.P. Schrijvers en Prof.dr. H.J.M. Cools (AZL)

Om het grote incontinentieprobleem in verpleeghuizen te kunnen verminderen, heeft Mirjam Valk hiernaar een observerende en epidemiologische studie verricht. Éénvijfde van de incontinentieproblemen blijkt te worden veroorzaakt door `verpleeghuis-gerelateerde' factoren. Aan het grootste deel, viervijfde deel, liggen `patiënt-gebonden' factoren, zoals een beperkte mobiliteit en verminderde alertheid, ten grondslag. Gerichte aanpak van deze factoren door goed aangepaste zorg maakt het mogelijk om het incontinentieprobleem in verpleeghuizen gericht aan te pakken. De effectiviteit van de aanpak moet vervolgens goed bekeken worden door het uitvoeren van uitgebreide testen bij grote patiëntengroepen gedurende lange tijd, aldus Valk.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:

Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357

Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497

Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941

Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793

Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586

Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422

Universitair Medisch Centrum UtrechtIn- en Externe Communicatie, (030)
2507483/ 2506375

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie oorzaken incontinentieprobleem in verpleeghuizen '
Lees ook