Universiteit van AmsterdamOorzaken van afnemende reactiesnelheid bij ouderen
woensdag 22 mei 12.00 uur


Promotie Psychologie
Het is bekend dat de reactiesnelheid toeneemt bij het volwassen worden en weer afneemt bij het ouder worden. Dit wordt zowel waargenomen bij de eenvoudigste taken als bij taken die zeer complexe cognitieve vaardigheden vereisen. De promovendus onderzocht de invloed van leeftijd op deze zogenoemde executieve controleprocessen (bijvoorbeeld het opsporen van fouten en het onderdrukken van afleidende, niet relevante input). De promovendus stelt vast dat bij kinderen de reactietijd op complexe taken volledig te verklaren is uit de snelheid waarmee ze eenvoudige taken uitvoeren. Bij ouderen is een groot deel van de vertraging op complexe taken onafhankelijk van de snelheid bij simpele taken. Verder toont Span aan dat leeftijdgerelateerde veranderingen in het centrale zenuwstelsel van belang zijn voor de snelheid waarmee taken worden verricht. M.M. Span: Age related changes in executive control. Models, methods and developmental trends. Promotor is prof. dr. M.W. van der Molen.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Promotie oorzaken van afnemende reactiesnelheid bij ouderen '
Lees ook