Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

Op zoek naar de oorzaken van infectie door medische implantaten


Datum en tijd woensdag 21 juli 1999, 14.15 uur
Promovendus P.J. Wit, Groningen, tel. (035)695 28 18, fax (035)695 38 42, e-mail poppo@eaglevision.nl (werk),

Proefschrift Computer aided research in microbial and particle adhesion

Promotores prof.dr.ir. H.J. Busscher, prof.dr. J.J. ten Bosch
Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Wit (Emmeloord, 1965) studeerde technische natuurkunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Materia Technica van de RUG. Wit werkt tegenwoordig bij Eagle Vision Systems in Naarden.

Contactlenzen, kunstgebitten, catheters en heupprothesen. Allemaal medische implantaten die infecties kunnen veroorzaken. Een infectie begint met de hechting en later de groei van micro-organismen op het lichaamsvreemde materiaal. De micro-organismen vormen als het ware een soort film die het afweersysteem en antibiotica buiten werking stelt. 'Microbiologische tijdbommen' noemen artsen biomedische implantaten daarom ook wel. Om er achter te komen hoe infecties bij het gebruik van medische implantaten kunnen worden voorkomen is meer kennis over de hechting van microben en deeltjes op biomaterialen nodig. Promovendus Poppo Wit: "Eigenlijk moet je precies weten waar elke afzonderlijk deeltje zich hecht en waar het heen beweegt. Daarvoor heb je betere analysemethoden nodig'. Uit Wits onderzoek blijkt dat voor het herkennen van bacteriën in een microscoopbeeld een kunstmatig neuraal netwerk heel nuttig kan zijn. Ook ontwierp Wit een theoretisch model voor het hechtingsproces en vergeleek hij de gegevens hiervan met metingen en computersimulaties. Tijdens dit onderzoek bleek dat de hechting in het begin sterk afhankelijk is van de textuur van het biomateriaal en de elektrische lading op verschillende delen van het biomateriaal. Wit: "Er is nog veel onderzoek nodig voordat we implantaatinfecties kunnen voorkomen. Om te beginnen naar de oorzaken van de verschillen in elektrische lading van het biomateriaal en manieren om de oppervlakte van het materiaal aan te passen".

Deel: ' Promotie Oorzaken van infectie door medische implantaten '
Lees ook