Universiteit van Amsterdam

Oplossingen voor informatiebeheerproblemen van wetenschappers


Promotie Informatica


dinsdag 11 mei 14.00 uur

In zijn proefschrift draagt Ersin Kaletas generieke en herbruikbare oplossingen aan voor informatiebeheerproblemen waar wetenschappers in hun experimenten mee te maken hebben. In het bijzonder richt hij zich op het beheer van informatie in collaboratieve experimenteeromgevingen (CEO s). Kaletas ontwierp onder meer een architectuur voor een informatiebeheerplatform, dat hij toepaste in een VLAM-G collaboratieve experimenteeromgeving. Het door Kaletas ontwikkelde platform bleek ook toepasbaar in een complex experiment in de life sciences, en wel in een DNA-micro-array-applicatie.

E.C. Kaletas: Scientific information management in collaborative experimentation environments. Promotor is prof. dr. L.O. Hertzberger.

De academische plechtigheden vinden plaats in de Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.


Deel: ' Promotie Oplossingen voor informatiebeheerproblemen wetenschappers '
Lees ook