Rijksuniversiteit Groningen

Snellere opsporing van doping en geneesmiddelen in bloed of urine

Geneesmiddelen of drugs aantonen in bloed of urine is ingewikkeld en kost veel tijd. Promovendus Mischa van Hout ontwikkelde een snelle en zeer gevoelige analysemethode voor onder meer het illegale groeihormoon clenbuterol en voor het geneesmiddel prednisolon dat bij orgaantransplantaties wordt toegepast om afstoting te voorkomen. Hij wist de analysetijd te verkorten van de gebruikelijke 45-60 minuten tot minder dan 5 minuten per analyse. Met zijn methode kunnen hoeveelheden tot onder de éénmiljardste gram per milliliter urine of bloedserum worden opgespoord. Wellicht worden met dit systeem ook snellere dopingcontroles in de sport mogelijk. Van Hout promoveert op 31 januari 2003.

Ook voor het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen is een goede en snelle detectiemethode van belang, omdat de werking van het middel in het lichaam nauwkeurig gevolgd moet worden. Daarnaast kunnen ziekenhuizen baat hebben bij Van Houts snelle methode, omdat artsen minder lang hoeven te wachten op uitslagen van bloed- of urineonderzoek.

Het analyseren van monsters van lichaamsvloeistoffen zoals bloed, urine, plasma of serum is complex. Bloed transporteert allerlei bouwstoffen en bioregulatoren en urine bevat talloze (afval)stoffen, al dan niet in gemetaboliseerde vorm. De bepaling van geneesmiddelen in biologische vloeistoffen bestaat in principe uit drie stappen: monstervoorbewerking, scheiding en detectie. In de eerste twee stappen wordt het geneesmiddel steeds verder gescheiden van de urine- of bloedmatrix en van metabolieten (omzettingsproducten van het geneesmiddel); dit heet 'opzuivering'. Deze twee stappen zijn ook het meest tijdrovend. Van Hout versnelde de analyse door de monstervoorbewerking te verkleinen en de echte scheidingsstap weg te laten. Hij maakte dit mogelijk door gebruik te maken van massaspectrometrie waarmee de beoogde stof in het monster opgespoord kan worden, zonder dat scheiding nodig is. /ImK

Mischa van Hout (Alphen a/d Rijn, 1975) studeerde farmacie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de werkgroep Farmaceutische analyse van de vakgroep Analytische Chemie & Toxicologie en binnen de onderzoeksschool GUIDE (Groningen University Institute for Drug Exploration). Het onderzoek is gefinancierd door NWO (Stichting Technische Wetenschappen). In het laatste jaar van zijn promotieperiode is Van Hout naast zijn onderzoek werkzaam geweest als universitair docent bij de werkgroep Farmaceutische analyse en daarna als study-director bij Pharma Bio-Research te Assen. Na zijn promotie gaat hij fulltime werken bij Pharma Bio-Research.

Datum en tijd

vrijdag 31 januari 2003, 14.15 uur

Promovendus

M.W.J. van Hout, tel. (050)363 33 39, fax (050)363 75 82, e-mail: m.w.j.van.hout@pbr.nl (werk)

Proefschrift

On-line coupling of sample pretreatment with chromatography or mass spectrometry for high-throughput analysis of biological samples

Promotores

prof.dr. G.J. de Jong en prof.dr. R.A. de Zeeuw

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Onderzoek

Promotie

Deel: ' Promotie opsporing van doping en geneesmiddelen in bloed of urine '
Lees ook