Rijksuniversiteit Groningen


Optimaal vervoer naar het booreiland

Sommetje: In het Nederlandse deel van de Noordzee liggen 51 booreilanden. Het vervoer van personeel van en naar die platforms gebeurt met helikopters vanuit Schiphol-Oost. Op de eilanden werkt vast personeel, dat om de week wordt afgelost, en 'onregelmatig' personeel, zoals bijvoorbeeld reparatiemonteurs en artsen, dat zo nu en dan naar een platform moet worden vervoerd. De helikopters hebben een actieradius van 200 km, het aantal zitplaatsen is 23. Vraag: stel (bij voorkeur à la minute) een vervoersschema op waarin de transportkosten zo laag mogelijk zijn. Vraagstukken van deze soort, zogenaamde 'handelsreiziger'- problemen, zijn door wiskundigen en computerprogrammeurs al vele malen op vele verschillende manieren opgelost, maar nog nooit kwam iemand met dé oplossing die alle andere oplossingen overbodig maakt. Dat doet Gert Tijssen in zijn proefschrift over 'lineaire optimalisering' ook niet, maar hij smaakt wel het genoegen dat zijn oplossing in de praktijk gebruikt wordt. Weliswaar nog niet voor helikopters, maar wel voor de bevoorradingsschepen. Tijssen behandelt het probleem in zijn proefschrift uiteraard op een meer generaliseerbare en theoretische schaal. Hij gaat bijvoorbeeld in op de kwestie dat optimaliseringsproblemen ('zo laag mogelijk kosten') vaak meerdere oplossingen hebben. Computerprogramma's die dergelijke problemen oplossen, geven echter vaak maar één oplossing. Tijssen geeft een methode waarmee bepaald kan worden of de gegeven oplossing uniek is of dat er meerdere oplossingen zijn. Maar ook laat hij zien dat het oplossen van lineaire optimaliserings-problemen niet alleen staat in de wiskunde, maar in feite equivalent is aan een aantal andere methoden.

Tijssen (Apeldoorn, 1947) studeerde econometrie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Econometrie van de RUG.

Datum en tijd

maandag 24 januari 2000, 16.00 uur

Promovendus

G.A. Tijssen, tel. (050)363 37 11, e-mail g.a.tijssen@eco.rug.nl (werk)

Proefschrift

Theoretical and practical aspects of linear optimization

Promotor

prof.dr. W.K. Klein Haneveld

Faculteit

economische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Optimaal vervoer naar het booreiland '
Lees ook