Rijks Universiteit Groningen


Optische metingen aan bijzondere stoffen


Datum en tijd donderdag 19 maart 1999, 16.00 uur
Promovendus A. Damascelli

Proefschrift Optical spectroscopy of quantum spin systems
Promotor prof.dr. D. van der Marel

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Damascelli (Milaan, Italie, 1967) studeerde in Milaan. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Vaste stof fysica van de RUG. Het onderzoek werd gefinancierd door FOM en NWO. Na zijn promotie gaat Damascelli als postdoc werken bij de University of Stanford in Californie, VS.

Andrea Damascelli verrichtte optisch metingen aan een aantal vaste stoffen die behoren tot de klasse der sterk gecorreleerde elektronensystemen. In de meetmethode die hij toepast, laat men lineair gepolariseerd licht op te onderzoeken monsters vallen om vervolgens te kijken welke lichtfrequenties geabsorbeerd worden. Zo krijgen de onderzoekers informatie over de kristalstructuur en de magnetische en elektronische eigenschappen van de stoffen. Sterk gecorreleerde elektronensystemen komen voor in verbindingen die elementen bevatten uit de groep van de zeldzame aarden en actiniden. Ook enkele overgangsmetalen horen er bij. Ze hebben eigenschappen die beheerst worden door de sterke onderlinge wisselwerking van de elektronen. Deze wisselwerking kan leiden tot een aantal bijzondere verschijnselen, zoals hoge temperatuur supergeleiding, 'zware fermionen', Kondo-isolatoren en kolossale magneto-weerstand. In het onderzoek probeert Damascelli modellen te ontwikkelen die nuttig kunnen zijn bij het vinden van verklaringen voor deze verschijnselen. Hij ontdekte onder meer een nieuw soort absorptieproces, de zogenaamde Directe Twee-Magnon Optische Absorptie.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Optische metingen aan bijzondere stoffen '
Lees ook