Universiteit Twente


Keywords: Universiteit Twente, UTIS, University of Twente, Campus wide information system

WETENSCHAPSAGENDA 99/01 14-01-99

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl Laatste nieuws op Internet: URL: https://www.utwente.nl/nieuws

Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Samenvattingen promoties

Grootschalige onderhoudsbedrijven met een onzeker werkpakket


* 29 januari, 16.45 uur.

Promotie ir. A.J. (Arie Jan) de Waard: "Herstructurering van grootschalige onderhoudsbedrijven met een onzeker werkpakket".

De samenwerking tussen de UT en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder stelde Arie Jan de Waard indertijd in de gelegenheid om na zijn officiers-opleiding aan het KIM af te studeren als Werktuigbouwkundig ingenieur. Bij de faculteit Werktuigbouwkunde constateerde men enkele jaren geleden dat de Rijkswerf in Den Helder, waar De Waard toentertijd werkte, behoefte had aan een planningssysteem. Een systeem dat op een hoog niveau het werk wegzet in de tijd. Daarbij moet rekening worden gehouden met wanneer het klaar moet zijn en met de beschikbare capaciteit. Er was in Nederland nog geen beslissingsondersteunend multi-order planningssysteem voor grootschalige onderhoudsbedrijven met een onzeker werkpakket.

Er volgden twee promotie-onderzoeken. Ronald de Boer maakte het beslissings-ondersteunende systeem en is daarop in november gepromoveerd. Ir. De Waard zou aanvankelijk alleen de inbedding van dit systeem binnen de Rijkswerf onderzoeken. Al gauw bleek een drastischer aanpak noodzakelijk, waarbij De Waard als projectleider verantwoordelijk was voor het herontwerp (re-engineering) van het werfproces. "In die zin heeft De Boer naar de planningsmethodieken gekeken, terwijl ik meer naar bedrijfskundige processen heb gekeken. Hij zat bij de universiteit en ik in Den Helder. De samenwerking tussen ons en de synergie tussen de kwantitatieve en kwalitatieve benadering heeft veel meerwaarde opgeleverd".

De Waard: "De Rijkswerf was sterk functioneel georganiseerd. In de meest extreme gevallen kwam eerst de elektromonteur, die het draadje van de pomp loshaalde, en vervolgens kwam de man die aan de pomp ging sleutelen. Het was veel handiger om een aantal taken te integreren in één man. Dat betekent dat je veel meer stroomgericht gaat organiseren. Iemands hoofdtaak is het sleutelen aan de pomp, maar hij moet ook simpele elektrotechnische taken kunnen uitvoeren. Je maakt mensen meer multifunctioneel.

Tegelijkertijd ga je naar teams, waarbij mensen zitten met meerdere vaardigheden: een elektromonteur èn iemand die kan sleutelen aan de pomp. In hun eigen club kunnen die mensen het werk veel beter afstemmen, dan dat je al die mensen in een apart hokje onderbrengt en er iemand boven zet die dat allemaal moet afstemmen. Dat is in een notendop wat we geprobeerd hebben te realiseren door een nieuwe manier van werken". Arie Jan de Waard heeft zijn organisatiemodel ook getoetst bij vier andere grote bedrijven. Bij de Rijkswerf wordt het model momenteel daadwerkelijk ingevoerd.

promotor prof. dr. W.H.M. Zijm

co-promotor prof. dr. ir. J.E. van Aken

informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85 email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999
Laatst gewijzigd op 15-01-99.

Deel: ' Promotie Organisatiemodel voor grote onderhoudsbedrijven '
Lees ook