Universiteit van Utrecht

19 september 2001, 14:30 uur

Promotie: Organometallics attached to the buckyball.

Drs. M.D. Meijer, Scheikunde 14:30 uur

Promotor: prof.dr. G. van Koten, copromotor: dr. G.P.M. van Klink

In 1985 werd het bestaan aangetoond van een voetbalvormig molecuul dan enkel uit 60 koolstofatomen bestaat. Het bleek dat dit molecuul, C60 of bucky-bal genaamd, speciale interacties vertoont met elektronen en/of licht. Michel Meijer heeft materialen onderzocht die bestaan uit C60 en organometaalverbindingen, organische moleculen waaraan een metaalatoom is gebonden. Op deze manier worden de bijzondere eigenschappen van de bucky-bal gecombineerd met die van het organometaalmolecuul, zoals bijvoorbeeld katalytische activiteit. De promovendus heeft daarnaast verschillende manieren beschreven hoe de organometaalmoleculen aan de bucky-bal kunnen worden gekoppeld. Vervolgens heeft hij de eigenschappen van de materialen die daar uit voortkwamen bestudeerd.

Gewijzigd:Tuesday, August 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie organometaalverbindingen '
Lees ook