Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie mw. drs. M.M. van Zanten

op het gebied van de Letteren
donderdag 25 februari 1999 om 15.30 uur precies

ORGELLUIKEN: TRADITIE EN ICONOGRAFIE

Het proefschrift begeeft zich op een kruispunt van kunstgeschiedenis, liturgie- en kerkgeschiedenis en politieke geschiedenis, en biedt een aantal nieuwe inzichten in de betekenissen van monumentale schilderingen op orgelluiken. De auteur beschrijft de voorstellingen op alle Nederlandse orgelluiken die tot op heden zijn overgeleverd en plaatst ze in Europees perspectief.

De beschreven orgelluiken dateren uit de periode 1526-1720. De auteur laat de verschuiving in beeldtraditie zien. Op de vroegste orgelluiken in Europa staat de Annunciatie in nauw verband met liturgische rituelen. Op de Nederlandse orgelluiken staat, opmerkelijk, steeds de figuur van David afgebeeld, koning van Israël, overwinnaar en psalmist.

Een keerpunt in deze iconografie vormt het orgel uit de Amsterdamse Nieuwe Kerk uit 1655. Vanaf dit tijdstip komt bij de schildering de nadruk meer te liggen op de morele en allegorische inhoud, die verwijst naar eigentijdse gebeurtenissen. De bijbelse, kerkelijke en stedelijke context van deze voorstellingen laat zien dat opdrachtgevers (kerk- en stadsbesturen) heel eigen motieven hadden voor de keuze van David als thema.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Orgelluiken: traditie en iconografie. De Nederlandse beschilderde orgelluiken in Europees perspectief
* Promotores: dhr. prof. dr. Chr.L. Tumpel, dhr. prof. dr. A.M. Koldeweij

* Copromotor: dhr. dr. A. Treffers

* Handelseditie: Walburg Pers, Zutphen (f 79,50)
* Woonplaats: Maasbommel

Deel: ' Promotie orgelluiken traditie en iconografie '
Lees ook