Wageningen Universiteit

ldi 14-12-99 OUD GRAS LIGT ZWAARDER OP DE MAAG
tijd 16:00 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie ir. J.C.J. Groot, Nijmegen
titel Modelling grass digestibility promotor(en): prof.dr.ir. L. 't Mannetje (graslandkunde) (co)promotor(en): dr.ir. E.A. Lantinga (theoretische productie-ecologie)

informatie stafafdeling communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846

De inhoud van plantencellen is volledig verteerbaar, maar de celwanden zijn moeilijk afbreekbaar. De verteerbaarheid is afhankelijk van het celwandgehalte en de structuur van die celwanden. Jeroen Groot onderzocht of oud gras zwaarder op de maag ligt en waarom dat zo is. Ook kwantificeerde hij de voederwaarde van gras door het te laten fermenteren door micro-organismen uit de pens van herkauwers. De hoeveelheid methaangas en koolzuur die vrijkomt bij de omzetting is een maat voor de voederwaarde. Het onderzoek is van belang omdat boeren hun gras in een later stadium maaien. Tot voor kort bemesten de boeren hun grasland zoveel, dat het gras al snel gemaaid kon worden. Momenteel is de tendens om minder te bemesten. Hierdoor duurt het langer voordat de boer het gras kan maaien en is het gemaaide gras ouder.

Deel: ' Promotie Oud gras moeilijker verteerbaar '
Lees ook