Technische Universiteit Eindhoven


13 januari 1999

Promotie ir. Yvonne Slangen aan TU Eindhoven
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen

Door samen met ouderen te zoeken naar oplossingen voor hun specifieke hulpvragen in de woning kunnen die ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Met name vasthoudende en flexibele ouderen kunnen succesvol zijn in het zoeken naar oplossingen voor aanpassingen binnen de woning. Dat zegt ir. Yvonne Slangen in haar proefschrift over zelfstandig wonen voor ouderen, dat zij 20 januari verdedigt aan de Technische Universiteit Eindhoven. Promotoren zijn prof.dr. C. Midden, hoogleraar cultuur en techniek aan de TUE en dr.ir. A. van Wagenberg, directeur van het Centrum voor Facility Management Nederland.

De 29-jarige Yvonne Slangen-de Kort uit Goirle studeerde in 1993 aan de TU Eindhoven af als ingenieur Techniek en Maatschappij met als specialisatie omgevingstechnologie. Aansluitend startte zij bij de faculteit Technologie Management met dit promotie-onderzoek. Het project is ondersteund door het TUE-instituut voor gerontechnologie.

Ruim 500 ouderen
Ir. Yvonne Slangen heeft voor haar proefschrift het gedrag van zo'n 500 zelfstandig wonende ouderen (tussen 63 en 93 jaar) in de regio Eindhoven-Tilburg bestudeerd. Daarbij zijn gemengde onderzoeks- technieken gebruikt, zoals interview, vragenlijst en woningchecklist. De resultaten daarvan zijn samen met haar conclusies gebundeld in het proefschrift 'A tale of two adaptations. Coping processes of older persons in the domain of independent living'. "Door samen met de ouderen te zoeken naar oplossingen voor aanpassingen in hun woning zullen deze beter aansluiten op de specifieke wensen van de ouderen en stijgt bovendien hun gevoel van eigenwaarde en van eigen kunnen. Ook in het vervolg zullen zij dan meer actief bezig zijn met het optimaliseren van hun woning. Daardoor kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen", aldus ir. Yvonne Slangen.

Eigen capaciteiten
Ir. Yvonne Slangen onderzocht hoe ouderen omgaan met vragen die opkomen in hun woning en welke psychologische en situationele factoren dit proces beïnvloeden. Het doel van het project is om de oudere te bestuderen in het proces van zelfstandig wonen. Het onderwerp is benaderd vanuit een aanpassingsperspectief, gestoeld op modellen en theorieën over aanpassing vanuit de omgevingspsychologie, sociale psychologie en gerontologie. Een van de conclusies is dat hoe beter de ouderen de eigen capaciteiten (om bepaalde zaken te organiseren en uit te voeren) inschatten, hoe meer mogelijkheden ze zien om zelfstandig te blijven wonen. "De rol van de ouderen zelf is erg belangrijk. Hulpverleners in de zorg moeten niet alleen kant-en-klare oplossingen aandragen voor vragen van ouderen, maar met name de ouderen goed informeren over de mogelijkheden en ze ook actief betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Zo gauw er zich daarna weer problemen voordoen in hun woning of bij andere ouderen, dan kunnen zij elkaar helpen en de weg wijzen", zo zegt Yvonne Slangen.
Zij wijst er ook op dat bijvoorbeeld ontwerpers er al tijdens het ontwerpproces van huizen rekening mee kunnen houden dat de woning aanpasbaar moet zijn aan de wensen van de ouder wordende bewoners. Met relatief kleine ingrepen zouden zo de keuken en de doucheruimte aangepast kunnen worden aan de wensen van de zelfstandig wonende ouderen.

Stelling
In een van de stellingen behorende bij dit proefschrift zegt ir. Y. Slangen het aldus:
"Vaak wordt aangenomen dat ouderen steeds minder flexibel worden en makkelijker hun doelen opgeven, ofwel accommoderen, wanneer zij problemen tegenkomen. Wanneer de waargenomen eigen effectiviteit van ouderen echter hoog is zullen zij eerder kiezen voor assimilatieve, doelgerichte oplossingen en bereid zijn daarvoor inspanningen te leveren".

---------------------------------------------------------------------

Meer informatie is te krijgen bij Cees van Keulen, mediavoorlichter, tel. 040 - 247 4061, e-mail: c.t.f.v.keulen@tue.nl.

Deel: ' Promotie Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen '
Lees ook