Ingezonden persbericht


drs. Berend Meijering
Corporate Communicatie
Dienst Communicatie en Transfer, Universiteit Twente Postbus 217, 7500 AE Enschede
telefoon: (053) 489 4385
fax: (053) 489 2000
e-mail: b.meijering@cent.utwente.nl

Capaciteitsplanning in complexe fabricageomgevingen

WN01/66 *5 oktober 2001

promotie ir. E.W. Hans, faculteit Toegepaste Wiskunde: 'Resource Loading by Branch-and-Price Techniques'

Deze studie richt zich op capaciteitsplanning in fabricageomgevingen met diverse resources, zoals machines en operators. Terwijl er in de literatuur veel aandacht is besteed aan de kortetermijnplanning op het operationele niveau, de zogenaamde scheduling, en aan de geaggregeerde langetermijnplanning op het strategische niveau, is de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor de middellangetermijnplanning op het tactische niveau zeer beperkt.

De tactische capaciteitsplanning kan in de genoemde fabricageomgevingen (bijvoorbeeld machinefabrieken) worden gebruikt ter ondersteuning van de klantorderverwerking bij het bepalen van betrouwbare levertijden voor klantorders, en bij het bepalen van de benodigde machine- en personeelscapaciteit voor een tijdige levering van de klantorders. Hierbij dient een afweging gemaakt te worden tussen het halen van levertijden enerzijds, en het gebruik maken van niet-reguliere capaciteit (bijv. overwerken, uitbesteden) anderzijds. Bovendien dient er rekening gehouden te worden met complexe technologische restricties, zoals bijvoorbeeld volgorderelaties tussen machines.

Na de klantorderverwerking kan een instrument voor tactische capaciteitsplanning worden ingezet om de capaciteitsniveaus vast te stellen voor het onderliggende kortetermijnschedulingsprobleem, waarin de capaciteitsniveaus niet meer flexibel zijn en als gegeven worden verondersteld. Tactische capaciteitsplanning laat daarom zien waar capaciteitsniveaus onvoldoende zijn, en kan oplossingen bieden door efficiënte allocatie van klantordercomponenten en niet-reguliere capaciteit. Dit vereenvoudigt het onderliggende schedulingsprobleem.

De studie heeft een aantal wiskundige modellen en methoden voor de tactische capaciteitsplanning opgeleverd, waarmee goede en vaak zelfs optimale oplossingen gevonden kunnen worden voor complexe tactische capaciteitsplanningsproblemen. De methoden kunnen ook worden toegepast als instrumenten voor de capaciteitsbeheersing in projectmanagement.

promotoren prof. dr. W.H.M. Zijm (Universiteit Twente), prof. dr. S.L. van de Velde (Erasmus Universiteit)
informatie drs. B. Meijering tel. (053) 489 4385 e-mail b.meijering@cent.utwente.nl

Deel: ' Promotie over Capaciteitsplanning in fabricageomgevingen '
Lees ook