Universiteit van Tilburg

Vrijdag 28 februari 2003, 14.15 uur, aula
Promotie mw.drs. E. van Asperen over interculturele communicatie

Is het onbeleefd om Mohammed een pilsje aan te bieden of juist om het niet te doen? Adviseur interculturele communicatie Evelien van Asperen stuitte in praktijk en literatuur op talloze voorbeelden van krampachtigheid in interculturele communicatie. Oorzaak is volgens de onderzoekster de heersende interculturele ideologie, de verzameling begrippen 'gelijkwaardigheid van culturen', 'tolerantie', 'recht op eigen cultuur', etc. De interculturele ideologie slingert mensen heen en weer tussen het 'staan' voor de eigen cultuur en tolerantie, wat leidt tot dubbelzinnigheden en tegenspraken in de communicatie, maar bovenal tot krampachtigheid. Want wat is er eenvoudiger dan Mohammed gewoon te vragen of hij bier drinkt? Van Asperen pleit ervoor de wij-zijdiscussie te doorbreken door kwesties niet langer te bediscussiëren op basis van cultuurverschillen maar te toetsen aan bovenculturele waarden zoals rechtvaardigheid. Praat niet over islamitische versus westerse normen als het gaat om de consequenties van burka's of piercings, maar over de achterliggende waarden. Titel proefschrift: Interculturele communicatie en ideologie. Promotores: prof.dr. A. de Ruijter en prof.dr. H. Procee (hierover verschijnt een apart persbericht)

Deel: ' Promotie over interculturele communicatie '
Lees ook