Universiteit van Tilburg

Vrijdag 14 februari 2003, 14.15 uur aula
Promotie mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen over rechtsherstel In de laatste decennia zijn meermaals uitspraken en procedures van de Nederlandse rechterlijke macht onrechtmatig verklaard door het Europees Hof voor de rechten van de mens. Wanneer dit gebeurt, ontstaat er een juridisch probleem: de rechtszaak is volgens het Nederlands recht afgesloten. Hoe moet het rechtsherstel voor de klager en anderen in vergelijkbare situatie dan verlopen? De Tilburgse jurist mr. Piet Hein van Kempen verdiepte zich tijdens zijn promotie in dit onderwerp: het verwerkingsprobleem. Zijn eindconclusie luidt dat er een speciale voorziening moet komen die kan leiden tot heropening van de strafzaak bij de Hoge Raad wanneer het Europees Hof een klager in het gelijk stelt. Ook in het civiel- en bestuursrecht zou een dergelijke, zij het beperktere, regeling moeten komen. Van Kempen schetst in zijn proefschrift ook hoe een dergelijke regeling in het Nederlands rechtssysteem ingebed zou moeten worden. Titel proefschrift: Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM. Promotor: prof.mr. J. De Hullu; copromotor: mr.dr. W.E.C.A. Valkenburg (hierover verschijnt een apart persbericht)

Deel: ' Promotie over rechtsherstel in Nederland '
Lees ook