Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam.
01/05/2002

---

Promotie over voormalig CDA-leider, met perspresentatie Aantjes aanwezig bij verdediging proefschrift over hemzelf

"Nooit is een Nederlands politicus dieper gevallen dan Willem Aantjes; een val die alleen zo diep kon zijn omdat ook nooit zo in een politicus was geloofd", schreef de Haagse Post in 1983. Op 6 november 1978 kwam in één klap een einde aan de carrière van een man die op dat moment gold als de machtigste en meest integere politicus van Nederland. Volgens een rapport van directeur Loe de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (tegenwoordig NIOD) zou CDA-fractievoorzitter Aantjes in de oorlog lid zijn geweest van de Waffen-SS en als kampbewaker hebben gewerkt in Drenthe.

De historicus en freelance journalist Roelof Bouwman promoveert dinsdag 7 mei aan de Faculteit der Letteren van de VU op het proefschrift De val van een Bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes. Aansluitend op de receptie vind een perspresentatie plaats, waarop mr. Willem Aantjes zelf, prof. dr. Hans Blom (directeur van het NIOD en ook een van de opponenten bij de promotieplechtigheid) en dr. Schelto Patijn (oud-voorzitter van de bijzondere Kamercommissie die in 1979 een onderzoek instelde naar kennis omtrent Aantjes" gedragingen tijdens de Tweede Wereldoorlog) hun visie op het proefschrift kenbaar maken. Willem Breedveld, politiek commentator van Trouw, treedt op als gespreksleider.

In De val van een Bergredenaar vertelt Bouwman aan de hand van vele nieuwe documenten en gegevens het dramatische levensverhaal van Willem Aantjes. Zijn jeugd in de Alblasserwaard, de oorlogsjaren in het Duitse Güstrow en in kamp Port Natal in Assen en zijn opmars op het Binnenhof, waar hij zich ontpopte van een conservatieve antirevolutionaire backbencher tot een bevlogen ´bergredenaar´. De auteur staat uitgebreid stil bij de cruciale rol die Aantjes speelde ten tijde van het christen-democratische eenwordingsproces en bij de rumoerige kabinetsformaties van 1973 en 1977. En natuurlijk is er ruim aandacht voor de dramatische gebeurtenissen die leidden tot zijn met complottheorieën omgeven val en de jaren in onvrijwillige ballingschap die volgden.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Roelof Bouwman promoveert dinsdag 7 mei om 13.45 uur op het proefschrift De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes. Prof. dr. G.J. Schutte is zijn promotor; dr. H.J. Langeveld de copromotor. De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. De discussie aansluitend op de receptie, begint om 15.45 uur in de ruimte achter de aula.

Recensie-exemplaren van het proefschrift zijn aan te vragen bij Uitgeverij Boom in Amsterdam, tel. 020 6226107, e-mail . Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij Roelof Bouwman, tel. 020 4206152, e-mail .

Het isbn-nummer van het boek is 90 5352 717 6, het heeft 440 pagina"s, en is in de boekhandel verkrijgbaar voor t 25,= .
---

2002-05-01 / pb 2.041.0 / RL

References


1. http://www.let.vu.nl/

2. mailto:

3. mailto:

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Promotie over voormalig CDA-leider Willem Aantjes '
Lees ook