Landbouwuniversiteit Wageningen


*wo 03-03-99 PLANTEN VERDEDIGEN ZICH TEGEN ZIEKTEN MET OVERGEVOELIGHEIDSREACTIE


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie drs. R.E.C.J. Laugé, Wageningen/Frankrijk
titel Extracellular proteins of the tomato pathogen Cladosporium fulvum; role in pathogenicity and avirulence
promotor(en): prof.dr.ir. P.J.G.M. de Wit (moleculaire fytopathologie)
copromotor(en): dr.ir. M.H.A.J. Joosten (fytopathologie) en dr.ir. H.W.J. van den Broek (moleculaire biologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Reeds enige jaren verrichten Wageningse plantenziektenkundigen onderzoek aan de schimmel Cladosporium fulvum, de veroorzaker van de bladvlekkenziekte bij tomaat. Niet alle tomatenrassen zijn vatbaar voor de schimmel. Bepaalde rassen kunnen zich tegen de ziekteverwekker verdedigen door een opvallende afweermechnisme: op de plaats waar de schimmel het blad tracht binnen te dringen sterft een aantal cellen van de plant zeer snel af. Deze zogenaamde overgevoeligheidsredactie heeft tot gevolg dat met de plantencellen ook de ziekteverwekker te gronde gaat. Resistente tomaten schakelen deze reactie in zodra de plant de binnendringende schimmel aan bepaalde signaaleiwitten herkent. Richard Laugé onderzocht op welke manier de planten er in slagen de eiwitten van belagers te herkennen. Het vermogen om eiwitten van ziekteverwekkers te herkennen is veelal gebaseerd op slechts enkele genen in zowel ziekteverwekker als gastheerplant, waardoor resistentie al doorbroken kan worden door kleine genetische veranderingen. Het systeem van eiwitherkenning heeft een soort ingebakken mogelijkheid om vreemde, nieuwe eiwitten te herkennen. Zo zijn tomaten in staat zich te verdedigen tegen nieuwe potentiele ziekteverwekkers

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Overgevoeligheidsreacties bij planten '
Lees ook