Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen Universiteit

4 oktober 2001, nr. 062

Preventie van ernstig overgewicht werkt beter dan afvallen

Overgewicht vormt een zware belasting voor de volksgezondheid

Programma's voor gewichtsbeheersing, gericht op de preventie van ernstig overgewicht (obesitas), verdienen een hoge prioriteit. Preventieprogramma's zijn in principe namelijk efficienter dan afvalprogramma's bij het terugdringen van het stijgende aantal mensen met overgewicht. Zo kan de preventie van een relatief geringe gewichtsstijging (0,5 kg per jaar) de toename in obesitas aanzienlijk (3,5%) terugdringen. Hierdoor kunnen in een periode van tien jaar in de gehele Nederlandse bevolking op werkbare leeftijd 26.000 nieuwe gevallen van gewrichtsslijtage (artrose) en 19.000 nieuwe gevallen van arbeidsongeschiktheid worden voorkomen. Dit stelt epidemioloog drs. Tommy Visscher in het proefschrift waarop hij maandag 8 oktober bij Wageningen Universiteit promoveert. Het onderzoek van Visscher is uitgevoerd vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en bevestigt dat obesitas steeds vaker voorkomt en ernstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft 1 oktober in een brief aan de kamer laten weten dat zij haar beleid dan ook sterk wil richten op het voorkomen van overgewicht en obesitas.

Overgewicht
Obesitas is wereldwijd toegenomen in de meeste landen met een hoog welvaartspeil en sinds kort ook in veel ontwikkelingslanden. In welvaartslanden komt ernstig overgewicht het meest voor bij mensen met een relatief lage sociaal-economische status, in ontwikkelingslanden juist bij mensen met een relatief hoge sociaal-economische status. Tommy Visscher onderzocht bij het RIVM de gevolgen van ernstig overgewicht op de volksgezondheid. Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van diverse grootschalige monitoringstudies die zijn uitgevoerd in de periode 1976-1997.

Buikomvang
Visscher ontdekte dat de gezondheidsinvloed van obesitas bij ouderen beter te bestuderen is aan de hand van metingen aan de buikomvang dan via de body mass index (BMI: gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat). Uit langdurig gezondheidsonderzoek onder Europese ouderen blijkt dat niet-rokende mannen met ernstig overgewicht een verhoogd risico op sterfte hebben. Finnen met obesitas en artrose zijn 2,4 keer zo vaak arbeidsongeschikt dan Finnen die deze verschijnselen niet hebben. Mensen met overgewicht zijn vaak langer arbeidsongeschikt en leiden langer aan ziekten die nopen tot langdurig medicijngebruik dan mensen met een normaal gewicht. Visscher voorspelt dat de verwachte toename in het optreden van ernstig overgewicht zal lijden tot een toename in sterfte en meer ziekte en lichamelijke beperkingen in de bevolking. Preventie verdient daarom een hoge prioriteit op de wetenschappelijke en politieke agenda.

Vervolgonderzoek
De Nederlandse Hartstichting subsidieert een nieuw Nederlands preventieprogramma ter voorkoming van gewichtsstijging dat afgelopen zomer van start is gegaan en waaraan Visscher deelneemt. In dit project bundelen gedragswetenschappers, bewegingswetenschappers, voedingkundigen en epidemiologen hun kennis om te bestuderen hoe gedrag omtrent eetgewoonten en lichamelijke activiteit is te veranderen ter voorkoming van obesitas.

NOOT VOOR DE PERS
De promotie van drs. T.L.S. Visscher vindt plaats op maandag 8 oktober om 11.00 uur in de Aula van Wageningen Universiteit. Het proefschrift `The public health impact of obesity' (of een samenvatting) is op te vragen bij: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

Behandeld door stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

Deel: ' Promotie Overgewicht zware belasting volksgezondheid '




Lees ook