Landbouwuniversiteit Wageningen


*ma 28-06-99 PARKEERPROBLEEM IN KASSEN


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie ir. E. Annevelink, Arnhem
titel Internal transport control in pot plant production
promotor(en): prof.dr. P. van Beek (wiskunde) (co)promotor(en): dr.ing. H.W.J. Donkers en dr.ir. D. Goense (IMAG-DLO)
informatie afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Automatisering, specialisering en schaalvergroting leiden tot meer transport binnen potplantkwekerijen. In de meeste kwekerijen staan de potplanten op een betonnen vloer en is de teeltruimte tegelijk ook de werkruimte. Annevelink beschrijft in zijn proefschrift een kas waar teelt- en werkruimte gescheiden zijn en de potplanten op wagentjes staan. Met behulp van modellen bepaalde Annevelink de ideale transportvolgorde in de kas, dus met zo min mogelijk omrijden en parkeerproblemen.

Deel: ' Promotie Parkeerproblemen met potplanten '
Lees ook