Universiteit van AmsterdamParticipatie en publiek-private partnerschappen in Nakuru, Kenia
donderdag 27 maart 10.00 uur

Promotie Geografie
Samson Mwangi onderzocht de participatie en de publiek-private partnerschappen in de gemeente Nakuru, de hoofdstad van de sterk groeiende Rift Valley-provincie in Kenia. De fysieke kenmerken van de stad, haar ligging aan het Nakurumeer en de snelle groei van de bevolking hebben nadelige gevolgen voor het milieu. Een coherente aanpak van deze gevolgen zou een oplossing kunnen bieden. In het verleden hebben verschillende interventies plaatsgevonden van lokale en internationale actoren gericht op verbetering van het stedelijk milieubeheer, bijvoorbeeld van het Wereld Natuur Fonds en de Intermediate Technology Development Group. Mwangi stelt dat zulke interventies niet slagen zonder de mobilisering van lokale middelen en de participatie van bewoners. Een probleem daarbij is de diversiteit aan gemeenschappen in Nakuru, waardoor het moeilijk is representatieve groepen samen te stellen. Mwangi gaat met name in op de rol die verschillende actoren zouden kunnen spelen als ze met ander actoren samenwerken om het stedelijk leefmilieu te verbeteren.

S.W. Mwangi: Challenges of urban environmental governance. Participation and partnerships in Nakuru municipality, Kenya. Promotoren zijn prof. dr. I.S.A. Baud en prof. dr. G.A. de Bruijne.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.

Deel: ' Promotie Participatie en publiek-private partnerschappen in Kenia '
Lees ook