Katholieke Universiteit Nijmegen

Determinants and consequences of experienced fatigue in chronic fatique syndromes and neurological conditions

Datum 12-2-2003

Tijd van 15:30 tot 16:30 uur

promovendus Drs. S.P. van der Werf

promotores Prof. dr. G. Bleijenberg, prof. dr. J.W.M. van der Meer
faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen
beschrijving Patiënten met het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS) klagen over lichamelijk onverklaarde langdurige en ernstig invaliderende vermoeidheid. Toch blijken er grote individuele verschillen te bestaan in dagelijkse lichamelijke activiteit zo blijkt uit onderzoek van drs. Van der Werf. Een groep van bijna 300 CVS patiënten droeg gedurende twee weken een bewegingsmeter om de enkel. Een kwart van hen bleek nauwelijks actief, terwijl de dagelijkse activiteit van de anderen hoger en gevarieerder was. Opvallend genoeg werd er geen relatie gevonden tussen de mate van dagelijkse activiteit en de ernst van de vermoeidheid.
Een andere bevinding is dat minstens de helft van patiënten met multipele sclerose, een spierziekte of een herseninfarct, ook last heeft aanhoudende ernstige vermoeidheid. Vermoeidheid komt veel vaker voor dan depressie en het verband met ziekteparameters is niet eenduidig. Bij MS is er bijvoorbeeld geen relatie tussen het aantal witte stof afwijkingen in de hersenen en de mate van vermoeidheid. Deze resultaten hebben geleid tot een grote vervolgstudie om de aard van de vermoeidheid en de mogelijke rol van activiteitstypering bij meer dan 200 patiënten met een spierziekte in kaart te brengen. contactpersoon PR & Voorlichting UMC St Radboud Nijmegen email info@prv.umcn.nl
telefoon 024 - 361 35 28

Deel: ' Promotie Patiënten met CVS klagen over lichamelijk onverklaarde lang.. '
Lees ook