Universiteit van Utrecht

11 oktober 2001, 16:15 uur

Promotie: Metabolic interaction polychlotinated biphenyls and Polycyclic aromatic hydrocarbons in de dab (Limanda limanda).

Ir. A. van Schanke, Diergeneeskunde 16:15 uur

Promotores: prof.dr. M. van den Berg, prof.dr. W. Seinen, copromotores: dr. J.P. Boon, dr. J.M. Everaarts

Er is altijd aangenomen dat PCB's (Polychloor Biphenylen) de kankerverwekkende effecten van PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) konden versterken. PCB's veroorzaken namelijk een toename van het enzym CYP1A in het lichaam en dit enzym is verantwoordelijk voor de afbraak van PAK's. Het onderzoek van Arne van Schanke laat echter iets heel anders zien. Bij experimenten met schar (een platvis) veroorzaakte PCB een tienvoudige afname in de uitscheiding van de kankerverwekkende PAK metabolieten in de gal. Metingen van CYP1A niveaus worden vrij algemeen gebruikt in de milieumonitoring als een goedkope manier om de blootstelling van vissen aan PCB's en verwante stoffen te bepalen. De interpretatie van de resultaten hiervan moeten als gevolg van het onderzoek van Van Schanke worden bijgesteld.

Gewijzigd:Friday, September 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie PCB veroorzaakt afname van PAK metabolieten '
Lees ook