Wageningen Universiteit

lma 20-12-99 PEKELKREEFTJES VORMEN UITSTEKEND STARTDIEET VOOR MEERVALLEN
tijd 16:00 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie A. Garcia Ortega, Wageningen
titel Nutritional value of decapsulated cysts of Artemia and their use as protein source in experimental microdiets for fish larvae promotor(en): prof.dr. E.A. Huisman (visteelt en visserij) en prof.dr. P. Sorgeloos (Universiteit van Gent, Belgie)

informatie stafafdeling communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Visteelt en aquacultuur worden in belangrijke mate beperkt door een onvoldoende en onvoorspelbaar aanbod van vislarven en jonge vissen, die nodig zijn als 'pootgoed' op afmesterijbedrijven. Larven van de meest geteelde vissoorten hebben levende organismen nodig als eerste voedsel. Bovendien treden tijdens de larvale ontwikkeling grote veranderingen op in het verteringssysteem. Dit maakt dat de opkweek van vislarven een delicate aangelegenheid. Armando Garcia Ortega onderzocht of de structuur van eiwit in levend voedsel leidt tot een verbeterde voedselvertering en opname door vislarven. Als modelvoer werd gebruik gemaakt van overlevingscapsules (cysten) van het pekelkreeftje Artemia, omdat zij de voedselkwaliteit van levend voedsel en de fysische eigenschappen van droog voer combineren. Cysten bevatten pekelkreeftembryo's die na 20 uur in zout water vrij zwemmende larvale pekelkreeftjes (nauplii) opleveren. Uit voerexperimenten met vislarven van Afrikaanse meervallen blijkt dat de cysten en nauplii inderdaad een hoge verteerbaarheid hebben. Gedecapsuleerde cysten blijken uitstekend geschikt als eiwitbron in het startdieet voor vislarven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Pekelkreeftjes als visvoer '
Lees ook