Universiteit Maastricht


Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Management teams/
persoonlijkheid

26 februari, 14.00 uur (aula, Minderbroedersberg 4-6) Promotie drs. W. van Olffen
'Team level locus of control and competitive team behavior’. Promotor: prof.dr. C.A.J.J. Boone.

De persoonlijkheid van de manager heeft invloed op zijn gedrag en de resultaten van zijn onderneming. Woody van Olffen gaat in zijn onderzoek een stap verder en kijkt naar de invloed van de mix van persoonlijkheden in een management team op het gedrag van dat team in een grootschalig internationaal management game. Het door Olffen bestudeerde persoonlijkheidskenmerk is de zogenaamde perceptie van controle: de verschillen tussen mensen in de mate waarin zij menen invloed te hebben op wat hen overkomt. Is die gemeende invloed hoog, dan noemen we dat individu ‘intern’, is zij daarentegen laag, dan noemen we dat individu ‘extern’. Teams die hoofdzakelijk uit internen bestaan ( ‘interne teams‘) presteren het beste, gevolgd door teams met hoofdzakelijk externe leden en gemengde teams. De oorzaak voor de verschillen in prestaties tussen de verschillend samengestelde teams blijkt niet zozeer te zijn gelegen in de inhoud van het gevoerde beleid, maar meer in de manier waarop dat beleid tot stand komt en hoe gedrag wordt afgestemd op de heersende omstandigheden. Interne teams blijken op al deze gebieden superieur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Persoonlijkheid van de manager '
Lees ook