Universiteit Leiden

Meer informatie: voorlichting@bvdu.leidenuniv.nl dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Donderdag 13 september 16.15 uur
Promotie Mw. I.C. van Biezen
Faculteit Sociale Wetenschappen
Titel Party Organization in New Democracies
Promotor Prof. dr. P. Mair
Politieke partijen worden veelal van essentieel belang geacht voor de organisatie van een modern democratisch bestel. Zij vormen ook de cruciale schakel tussen staat en samenleving. Ingrid van Biezen richtte zich daarom op politieke partijen in haar vergelijkend onderzoek naar de relatief jonge democratieën in Spanje, Portugal, Hongarije en Tsjechië. Uit het onderzoek blijkt dat politieke partijen in deze landen echter doorgaans een zeer zwakke relatie met de samenleving hebben ontwikkeld. Partijbestuur en parlementaire fractie overlappen elkaar daarentegen vaak, en de verstrengeling van partij en staat is groot, bijvoorbeeld door overheidssubsidies. Partijen zijn in deze landen nauwelijks maatschappelijke, maar veeleer verstatelijkte instituties te noemen.

Deel: ' Promotie Politieke organisatie in nieuwe democratie '
Lees ook