Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 20-29 januari 1999

Persbericht

donderdag 21 januari 15.15 uur

promotie K.G. Seibert

Faculteit der Sociale Wetenschappen

titel: Comrades, clients and cousins

promotor: prof.dr. P.L. Geschiere

Seibert analyseerde het proces van politieke verandering en de sociaaleconomische effecten daarvan in de kleine West-Afrikaanse eilandenrepubliek Sao Tomé en Príncipe (130.000 inwoners). De voormalige Portugese kolonie kreeg kort na elkaar te maken met twee ingrijpende politieke omwentelingen. De eerste was de invoering van een socialistische eenpartijstaat in 1975, de tweede was de overgang naar een meerpartijendemocratie naar westers model in 1990. Seiberts centrale vraag was in hoeverre deze veranderingen invloed hebben gehad op de lokale patronen van politiek bedrijven. Sinds 1991 zijn er drie keer vrije verkiezingen geweest, die alle drie geleid hebben tot democratische regeringswisselingen. Maar het inefficiënte bestuursapparaat bleef een centrum van corruptie en cliëntelisme. Een functie in het openbare bestuur op Sao Tomé en Príncipe wordt daar beschouwd als hulpbron voor persoonlijke verrijking en herverdeling. Het bekleden van een publieke functie verschaft iemand veel invloed op de op verwantschap en patronage gebaseerde lokale netwerken. De lokale economie is zwak en drijft voornamelijk op internationale hulp. Deze case-studie laat zien dat de formele invoering van liberale democratie in Afrika niet automatisch leidt tot ‘good governance’, noch tot vermindering van corruptie.

_________________________________________________________________

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ; Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 13 januari 1999, 15:06 uur

Deel: ' Promotie politieke veranderingen in Sao Tomé en Príncipe '
Lees ook