Universiteit Maastricht

Wetenschapsagenda juni 2002
Universiteit Maastricht


Promotie mw.drs. E.J.M. Balkestein
in de Faculteit der Geneeskunde.

Promotores: Prof.dr. H.A.J. Struijker Boudier; Prof.dr. L.M.A.B. Van Bortel (Universiteit van Gent); co-promotor: dr. J.A. Staessen, Universiteit Leuven.

Titel: Polygenic Determination of Cardiovascular Risk. donderdag 6 juni 2002 16.00 uur

Dit proefschrift beschrijft een bevolkingsonderzoek naar de relatie 'erfelijkheid en verstijving en/of verdikking van de wand van slagaders' (een bekende risicofactor voor hart-en vaatziekten). Drie polymorfismen (variaties in het erfelijk materiaal) werden onderzocht. Deze studie laat zien dat combinaties van polymorfismen het risico voor hart-en vaatziekten verhogen. De betekenis van deze studie voor de algehele bevolking is dat hiermee in de toekomst mensen met een verhoogd risico voor hart-en vaatziekten beter herkend kunnen worden. Zij kunnen dan niet alleen beter vervolgd worden, maar tevens behandeld worden op een op hun erfelijk materiaal afgestemde wijze voor bijvoorbeeld hoge bloeddruk of aderverkalking.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Polygenic Determination of Cardiovascular Risk '
Lees ook